Tietosuojaseloste

Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualue

ek-logo-color_big_final

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki 523/1999 (10 §) / EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Viimeksi päivitetty: Kesäkuu 2022

Tietosuojaseloste kävijämäärälle

1. Rekisterinpitäjä

Ekokumppanit Oy (18017648-4)
Käynti- ja postiosoite: Valssipadonraitti 3, 33100 TAMPERE
Kotisivut: ekokumppanit.fi

2. Rekisterin vastuuhenkilöt

Projektisuunnittelija Petri Mäkelä.

3. Rekisterin nimi

Kintulammin kävijämäärän mittaus

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin talletettuja tallentavalla kameralla etäluettuja kuvia käytetään Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen kävijöiden määrälliseen arviointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään väliaikaiseen tallennustilaan alueen kävijämäärälaskentaa varten. Kävijämäärät arvioidaan alueelle saapuneiden autojen perusteella. Kuvista erotellaan henkilöautot ja linja-autot, joiden matkustajamäärä arvioidaan laskennallisen kertoimen avulla. Kuvat poistetaan tallennusalustalta kävijälaskennan jälkeen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Keltolahdentiellä ja Kintulammentiellä kulkevien autojen kuvia. kamerat on sijoitettu kuvaamaan yläviistosta sivusta siten, että autossa olevat henkilöt, eivätkä rekisterikilvet tallennu kuviin. Kamerat on sijoitettu Tampereen kaupungin maille. Kamerat ovat lukittuja.

Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään tallentavalla kameralla kameran muistiin, sekä edelleen lähetettynä Google gmail -pilvipalvelussa. Kameran muisti sekä gmail -tilin rekisteri poistetaan kävijämäärälaskennan jälkeen.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään Google gmail -pilvipalvelussa, jolloin henkilötietoja voi siirtyä myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Google kuuluu Yhdysvaltojen ja EU:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin piiriin, joten henkilötiedot pysyvät koko ajan suojattuna henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin ilmoitettavat henkilötiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisteri sijaitsee palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa Google gmail -pilvipalvelussa. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.