Kunnostus

Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualue

KUVA: VISIT TAMPERE – LAURA VANZO

Kunnostus- ja kehitysprojekti 2017

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueelle toteutettiin vuonna 2017  uniikki, kiinnostava ja luonnonmukainen retkeilykokonaisuus. Alueelle toteutettiin hyvät virkistys- ja retkeilymahdollisuudet rakenteineen. Pohjana toteutukselle on toiminut Tampereen kaupungin vuoden 2007 hoito- ja käyttösuunnitelma tarkennuksineen. Kintulammia kehitetäänkin käsi kädessä retkeilyalueena ja luonnonsuojelualueena.

Kintulammin alue on upean monimuotoinen.

Pitkospuita, laavuja ja tulipaikkoja

Kintulammille toteutettiin n. 15 kilometriä retkeilyreitistöä opasteineen, sekä tarvittavine pitkospuineen. Alueelle rakennettiin myös neljä laavuin varustettua tukikohtaa, jotka sopivat taukopaikoiksi, leiriytymiseen ja yöpymiseen. Tukikohdilta löytyvät tulipaikat, puuliiterit puineen ja kompostoivat käymälät.

Laavurakenteista rakennettiin arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja luonnonmukainen kokonaisuus. Lisäksi alueelta löytyy myös yksi laavuton tulipaikka. Lisäksi uudistetulla retkeily- ja luonnonsuojelualueella kunnioitetaan roskatonta retkeilyä. Sen minkä siis jaksat kantaa mukanasi metsään, niin toivottavasti uholehdit myös pois.

Uutta pitkospuupolkua

Viittatolppien hiillestyskäsittelyä perinteisellä tavalla

Tekijät ja suunnittelijat

Vuoden 2017 kunnostus- ja kehitysprojektin toteutti Ekokumppanit Oy ja tilaajana on Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö. Rakenteita tehdään yhteistyössä Tampereen Sarka Oy:n kanssa.

Suunnittelussa on toiminut viranomaisten lisäksi laaja joukko retkeily-, luonnonsuojelu- ja asukasyhdistyksiä. Linjaukset ja uudet retkeilyreitit on suunniteltu vahvassa yhteistyössä sidosryhmien ja talkoolaisten kanssa – niin pöydän ääressä kuin maastossa.

Kiitos teille kaikille!

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston luonto-ohjaaja koulutuksessa olleen Mika Telkän näyttötyö Kintulammin rakenteiden rakentamisesta.

Luonto-ohjaajan näyttötyö

Rakenteet

Projektissa toteutettiin seuraavat retkeilyrakenteet ja kehityskohteet:

– retkeilyreitistöä n. 15 kilometriä

– pitkospuut tarpeellisiin kohtiin

– laavut 4 kpl, tulipaikkoineen, liitereineen ja käymälöineen

– laavuton tulipaikka ja puuliiteri 1 kpl

– opasteviitoitus koko retkeilyalueelle

– opastaulut lähtöpisteisiin sekä alueen tukikohtiin ja taukopaikoille

– kartastot alueesta

– kaksi laajennettua pysäköinti- ja saapumisaluetta 

– linjaus alueelle Pulesjärventieltä

– www.kintulammi.fi ja www.facebook.com/kintulammi

– ja paljon muuta